Random Search  -  Browse all Words  -  Flashcards  -  Test yourself
Show Arabic Keyboard
Audio English Pronunciation Arabic
I advise you
An9a7uk
أنصحك

Example Sentences

فكرة جيدة، أنا أنصحك أن تزورها، وإذا زرتها وأنا موجود هناك سأعطيك جولة في الأماكن الجيدة التي أعرفها
Fikrah jayyedah, anaa an9a7uk an tazoorahaa, wa ed'aa zurtahaa wa anaa mawjood hunaak sa2u36eek jawlah fe alamaaken ajjayyedah allaty a3refuhaa.
Good idea, I advise you to visit it, and if you did while I'm there then I will give you a tour of the good places that I know.
ههه ... شوف، هذا فيلم ممتاز أنصحك تشوفه
Hehe ... Shoof, haad'aa feelim mumtaaz an9a7ak tashoofuh
Hehe... Look, this is an excellent film I advise you to see it
يقولون هذا مُضر. أنصحك ما تفعل ذلك مرّة ثانية
Yaqooloon had'aa mu9'ir. an9a7ak maa taf3al d'aalik marra thaaniyah
They say it's harmful. I advise you not to do it again
طيب أنصحك بهذا الكتاب. جيد وممتع ويساعد على ملء الفراغ
6ayyeb an9a7ak bihaad'aa alkitaab. jayyed wa mumte3 wa yusaa3ed 3alaa mil2 alfaraa3'
Ok I recommend this book. It's good, fun and helps kill time