Random Search  -  Browse all Words  -  Flashcards  -  Test yourself
Show Arabic Keyboard
Audio English Pronunciation Arabic
Many, A lot, lots
Katheer
كثير

Related Lessons


Example Sentences

بطارية اللابتوب ما عادت تشحن كثير
Ba66aariyat allaabtob maa 3aadat tash7an katheer
The laptop's battery does not charge well anymore
تقدر تساعدني؟ أنا ماني تقني كثير
Tiqdar tisaa3idny? Anaa maany tiqany katheer
Can you help me? I am not very technical
ما يحتاج. انت قريب كثير. لف يمين من عند المحطة بعدين كمل طوالي وراح تحصلني واقف برا السوبر ماركت
Maa ya7taaj, anta qareeb katheer. Luf yameen min 3end alma7a66ah ba3adeen kammil 6awaaly wa raa7 ta7a99elny waaqef barraa assoobarmaarket
No need. You are very close. Turn right from the station, then continue straight ahead and you will find me standing outside the supermarket
أبوك دائما مشغول ويسافر كثير
Abook daa2eman mash3’ool wa yusaafer katheer
Your father is always busy and he travels a lot